Bestuur

 

Bestuur 2020:

 

 

 

Marja Iskarous                           voorzitter (PKN vertegenwoordigt)

Gerard de Koning:                      vice voorzitter (afgevaardigde van GKV West)

Jasperina Draaisma:                 secretaris (afgevaardigde van de medewerkers van het inloophuis)

Marco Koole:                               penningmeester (afgevaardigde van CGK Pniël)

Tine Stegenga:                            notulist (afgevaardigde van Prot. Gemeente)

Jan Langeraar:                           (afgevaardigde van CGK Bethel)

Dorus Helsen:                             (afgevaardigde rooms katholieke kerk)


De functie van coördinator is op dit moment vacant.

  

Beloningsbeleid:

De Zevensprong is een 100% vrijwilligersorganisatie.

Dit houdt onder andere in dat er geen vergoeding staat tegenover de geleverde diensten.

 

Facebook en de Websitebeheer:

John Veenhof