Wie zijn wij

Algemeen:

Geen inloophuis is hetzelfde. Er zijn grote verschillen tussen doelgroepen, doelstellingen en huisvesting. Maar allemaal bieden ze een ruimte in huiselijke sfeer, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een gesprek, een kopje koffie kunnen drinken, een krantje kunnen lezen of een moment van rust kunnen vinden. Kortom: een plek om op adem te komen. Het aantal inloop-, aanloop- en aandachtcentra is de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid. Momenteel zijn er ruim 150 van dergelijke centra of huizen in ons land, niet alleen in steden, maar ook op het platteland. Bezoekers van inloophuizen zijn veelal - om welke reden dan ook - kwetsbare mensen, die in een inloophuis de luwte van een kerk ervaren. Centraal staan daarom gastvrijheid, gelijkwaardigheid en aandacht voor de bezoekers. Inloophuizen hebben vaak een oecumenisch karakter. Zij geven vorm aan de dienst van de kerkelijke gemeenten aan de directe omgeving. Inloophuizen worden meestal volledig door vrijwilligers gerund. Diakenen zijn vaak betrokken bij de opzet van inloophuizen en bij het inzetten van vrijwilligers.


Bovenstaande karakterschets van inloophuizen en hun bezoekers is ook van toepassing op het Inloophuis De Zevensprong in Veenendaal. De Zevensprong richt zich niet op specifieke groepen, zoals patiëntengroepen, daklozen of verslaafden. Wel ontvangen wij hen zoals iedere gast en indien wenselijk verwijzen wij hen naar passende instanties.


Geschiedenis:

Inloophuis De Zevensprong is voortgekomen uit het inloophuis De Goede Reede. Daar kwamen de gesprekken op gang met de diaconieën van zes Veenendaalse kerken om samen een inloophuis op te zetten in het centrum van Veenendaal. Een en ander kwam in een stroomversnelling door een aanbod van de Gemeente Veenendaal om het pand aan de Prins Bernhardlaan te betrekken. Vanaf de opening, 16 november 2002, nam het aantal bezoekers duidelijk toe ten opzichte van de situatie in de Goede Reede. De naam De Zevensprong is in 2002 gekozen als een naam met een betekenis : 6 participerende diaconieën + de Ander ( God ), maar eveneens 6 diaconieën + de ander ( de medemens ). Tevens was het een sprong: in het ongewisse. Verder correspondeerde 7 ook met het huisnummer. Het pand aan de Prins Bernhardlaan was echter oud en werd steeds slechter. Het bestuur van De Zevensprong ging in 2009 op zoek naar een andere ruimte en riep de hulp in van o.a. de deelnemende diaconieën. De diaconie van de Hervormde Gemeente kwam uiteindelijk met een geweldige oplossing. Er werd een prachtig pand aangekocht op de Markt in Veenendaal om hierin een diaconaal missionair centrum te huisvesten. Ook de Zevensprong kon hier een plek krijgen: het Inloophuis huurt daarom de prachtige ontmoetingsruimte op Markt 10. Op 4 juni 2012 is deze ruimte feestelijk geopend voor de gasten.


Functioneren:

Het inloophuis is bedoeld als huis van ontmoeting voor mensen, van welke gezindte dan ook, voor mensen die mensen nodig hebben. De Zevensprong fungeert als een huiskamerproject. Onder het genot van een kopje koffie of thee raakt men al snel aan de praat met elkaar of met één van de gastvrouwen of gastheren. Die laatsten letten erop dat er een aangename sfeer blijft en dat niemand buiten de boot valt. We maken er geen geheim van, dat Inloophuis De Zevensprong is opgezet vanuit Veenendaalse kerken. Wanneer bezoekers het ter sprake brengen, zullen wij zeker over ons geloof van gedachten wisselen. Maar het inloophuis is geen evangelisatiecentrum.


Organisatie:

Het Inloophuis De Zevensprong is een stichting. Het algemeen bestuur bestaat uit vrijwilligers, afkomstig uit de participerende kerken. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De gastvrouwen en gastheren hebben een afvaardiging in het bestuur en houden periodiek een eigen medewerkersvergadering onder leiding van de coördinator. Eén van de medewerkers maakt ook de dienstroosters.