Doel stichting

  Doel van de stichting:

 

  De stichting stelt zich, vanuit haar diaconale roeping, ten doel:


•een plek te bieden voor ontmoeting en gezelligheid

 

•een open huis te zijn voor een ieder, onafhankelijk van status en levensovertuiging

 

•een klankbord te zijn voor mensen van welke gezindte dan ook

 

•ruimte te scheppen voor bezinning en gesprek

 

•een mogelijkheid te bieden voor informatie over en verwijzing naar professionele hulpverlening.