Vrijwilligers

Privacybeleid Stichting Inloophuis De Zevensprong Veenendaal –

versie d.d. 10 januari 2019

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt een wettelijke zorgplicht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten en medewerkers.

 

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe Inloophuis De Zevensprong omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten en medewerkers waarborgt.

 

Welke gegevens we verzamelen:

Van onze gasten en medewerkers verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 

      - Naam

      - Adres

      - Woonplaats

      - Telefoonnummer

      - E-mailadres

      - Geboortedatum

      - Geslacht

 

Van medewerkers die bestuurslid zijn van de Inloophuis De Zevensprong wordt ook de naam van de kerk geregistreerd die zij vertegenwoordigen.

 

Hoe we uw gegevens gebruiken:

De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

 

      - Opname in het gastenregistratiesysteem;

      - Opname in het medewerkersregistratiesysteem;

      - Communicatie met gasten en/of medewerkers;

      - Het aanbieden van nieuwsbrieven.

 

Gegevens van bestuursleden worden verstrekt aan instanties indien daartoe een (wettelijke)

verplichting bestaat.

 

Wie krijgt uw gegevens te zien:

Medewerkers van Inloophuis De Zevensprong kunnen de gegevens van gasten raadplegen indien dit noodzakelijk

is in verband met hun werkzaamheden voor het inloophuis. Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting.

Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder toestemming niet aan derden. Digitaal opgeslagen gegevens worden zorgvuldig opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor en niet zonder reden met anderen gedeeld.

Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van gasten en medewerkers op een adequate manier wordt opgeborgen.

 

Voor publiciteitsdoeleinden worden er in en rond het Inloophuis wel eens foto’s gemaakt. Met de verspreiding daarvan gaan wij zorgvuldig om.

 

Uw toestemming:

Wij mogen uw persoonlijke gegevens en/of foto’s alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij een standaard formulier.

 

Uw rechten:

Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

 

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

https://www.markt10.nl/inloophuis-de-zevensprong/ 

of contact opnemen met het secretariaat.

Hoe kunt u helpen:

 

De Zevensprong is een organisatie die werkt met hulp van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, uit de diverse kerkverbanden, die zich graag willen inzetten voor onze directe naaste. Er zijn nu ongeveer 30 gastvrouwen en gastheren. Hierdoor is het mogelijk om 5 keer per week open te zijn. De coördinator is die zorgt voor begeleiding van vrijwillige gastvrouwen en gastheren. De coördinator fungeert als hun vraagbaak voor de dagelijkse gang van zaken. Ervaren vrijwilligers helpen bij het inwerken van nieuwe vrijwilligers. Enkele bestuursleden draaien ook mee als gastheer/gastvrouw.

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om gastvrouw of gastheer te worden of heeft u nog algemene vragen, dan kunt u contact opnemen met:

 

Email: sec.7sprong@live.nl